Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Aktualności
AktualnościZgodniez obowiązujacymi przepisami w postepowaniu cywilnym istnieją dwiemożliwości pozwalające Sądowi na uzyskanie informacji od dziecka.Mianowicie jest to przesłuchanie dziecka w charakterze świadka lubwysłuchanie dziecka, jako osoby której dotyczy postępowanie.
data publikacji: 2020-01-12 23:28:19
Biorąc pod uwagę sam fakt, iż darowizna nieruchomości musi nastąpić w formie aktu notarialnego podrygorem nieważności, jej odwołanienie jest proste.
data publikacji: 2015-10-25 21:29:56
Obowiązekwskazania kierowcy pojazdu został zawarty w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchudrogowym (dalej: p.r.d), który stanowi, że: „Właściciellub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanieuprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lubużywania w oznaczonym czasie,
data publikacji: 2015-10-02 09:16:18
Powszechnie wiadomo, że pracownik oraz pracodawca mogą w każdymczasie poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy zzachowaniem okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę o pracę zawartąna czas nieokreślony lub na okres próbny
data publikacji: 2015-07-23 16:24:41

Obowiązek alementacyjny – jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby, także środków wychowania.

data publikacji: 2015-04-02 09:02:13
Poszkodowanym według art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba pod warunkiem, że są one bezpośrednim skutkiem zdarzenia.
data publikacji: 2015-03-30 02:11:28
W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany,którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.
data publikacji: 2015-03-25 00:03:03

Zachowek test to roszczenie przysługujące dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom, którzy byliby uprawnieni do dziedziczenia z ustawy, w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament i w nim nie uwzględnił spadkobierców ustawowych (wymienionych powyżej).

data publikacji: 2015-01-26 00:19:12

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości następuje na wniosek wierzyciela skierowany do komornika sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona art. (art. 921 § 1 k.p.c).

data publikacji: 2015-01-26 00:07:52
Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że nasza kancelaria przystępuje do reprezentowania byłych pracowników Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. jako pozwanych w sprawie z powództwa Tomasza Sadowskiego Zarządcy Spółki Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej w Warszawie.
data publikacji: 2015-01-18 20:14:29
Wyrok Sądu Najwyższego -PRECEDENSOWY- w sprawie postępowania Straży Miejskiej dotyczących spraw fotoradarowych, zmusił ten organ do zmiany dotychczasowej praktyki. SN uznał, że SM nie ma na tyle umocowania aby kierować wnioski do sądu o ukaranie właściciela lub posiadacza pojazdu, który nie chce wskazać kierowcy pojazdu w momencie popełnienia wykroczenia.
data publikacji: 2014-03-21 09:27:15
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w III edycji Kongresu „Skuteczne Zarządzanie Działem Prawnym”, który odbędzie się w dniach 15-16 maja 2013 r. w Warszawie.
data publikacji: 2013-03-28 23:57:46
Po raz kolejny nasza firma Kancelarie CLS Sp. z o.o., patronuje spotkaniu poświęconemu obrotowi wierzytelności w Polsce, które jest organizowane przez firmę Business Media Solutions.

Zapraszamy do spotkania.

z poważaniem
Grzegorz Ignatowicz
data publikacji: 2013-03-19 14:18:00
Szanowni Państwo,
zachęcamy do uczestnictwa w "II EDYCJI KONGRESU WINDYKACYJNEGO – Windykacja B2B oraz Windykacja B2C" którego jesteśmy patronatem.

Polecam
Grzegorz Ignatowicz Prezes Zarządu Spółki Windykator Polska
data publikacji: 2012-12-20 12:00:16
Dnia 19 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
data publikacji: 2012-05-18 19:02:27

W dniu 1 stycznia 2012 r. nastąpiła nowelizacja Kodeksu Pracy. Od 1 stycznia 2012 r. zwiększyła się długość urlopu macierzyńskiego.Podzielony jest on na część podstawową i urlop dodatkowy.

data publikacji: 2012-05-18 18:53:11
Dnia14 kwietnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie MinistraZdrowia z dnia 23 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego(Dz.U.2012.353)
data publikacji: 2012-05-18 18:51:25
Sekcja w trakcie tworzenia.
data publikacji: 2010-12-22 11:47:15