Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Pomoc Prawna » Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania
Poniżej przedstawiamy Państwu opisy problemów z jakimi klienci najczęściej zgłaszają się do adwokata lub radcy prawnego.


Stwierdzenie nabycia spadku przyjmuje formę postanowienia, w którym sąd wymienia spadkobierców oraz ich ułamkowy udział w masie spadkowej. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba mająca w tym interes prawny, również wierzyciel spadkodawcy lub spadkobiercy. W trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku ...

data publikacji: 2020-01-17 22:23:11
Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie małżeństwa. Według art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia ma miejsce wówczas, gdy ...
data publikacji: 2020-01-17 12:42:59
Zgodnie z art. 128. KRO obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W określonych sytuacjach istnieje również możliwość dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od małżonka ...

data publikacji: 2020-01-16 19:03:07
Po śmierci osoby bliskiej konieczne jest załatwienie spraw dotyczących majątku zmarłego. Pierwszą czynnością jest ustalenie kręgu spadkobierców. Niezbędnym krokiem jest ...
data publikacji: 2020-01-16 12:49:53
Testament jest dokumentem w którym spadkodawca poprzez jednostronną czynność prawną rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci.  Najczęściej spotykaną formą testamentu jest testament własnoręczny i notarialny. Kodeks cywilny wprowadza również ustną formę testamentu,  jednak spełnienie przesłanek ...
data publikacji: 2020-01-15 12:00:10
Zgodnie z art. 922 kodeksu cywilnego spadek to prawa i obowiązku zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. W skład spadku nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, np. uprawnienie do świadczeń alimentacyjnych ...

data publikacji: 2020-01-14 18:05:46
Separacja jest przeznaczona dla małżonków w których związku nastąpił zupełny rozkład pożycia, lecz nie można go jeszcze uznać za trwały. Separacja nie powoduje ustania małżeństwa, a daje małżonkom szansę na ...
data publikacji: 2020-01-13 12:46:28
Zgodnie z art. 57 § 2 na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. Zachodzą wówczas skutki takie jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Rozwód bez orzekania o winie jest z pewnością mniej bolesny, lecz nie zawsze korzystny, gdyż może ...
data publikacji: 2020-01-13 12:44:53
Na mocy art. 47 KRO małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową. Zawarcie takiej umowy jest możliwe także przed zawarciem małżeństwa. „W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje....
data publikacji: 2020-01-13 10:00:01
Na mocy art. 35 KRO „W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub ...
data publikacji: 2020-01-12 22:04:55
Adwokat czy radca prawny jako profesjonalny pełnomocnik, spełniają doniosłą rolę w postępowaniu przed sądami cywilnymi. Taka osoba jest znawcą prawa i doskonałym mówca sądowym. Osoby kórych reprezentuje projesjonalny pełnomocnik ...
data publikacji: 2020-01-10 17:01:11
Odszkodowanie to świadczenie pieniężne za szkodę wyrządzoną poszkodowanemu. Wyróżnia się szkody osobowe, majątkowe i komunikacyjne. Zgodnie z art. 444 KC ze szkodą osobową mamy do czynienia w razie ...
data publikacji: 2020-01-03 12:56:32