Specjalizujemy się w odszkodowaniach za błędy medyczne

Sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny należą do jednych z najtrudniejszych, gdyż wymagają od prawnika nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej, ale także znajomości zagadnień z zakresu medycyny. Nasz wyspecjalizowany w prawie medycznym zespół adwokatów i radców prawnych, których praca jest dodatkowo konsultowana z lekarzem specjalistą w danej dziedzinie medycyny, umożliwi wyegzekwowanie najwyższych odszkodowań.


Kiedy możemy mówić o błędzie medycznym? Za błąd w sztuce lekarskiej uznaje się postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej, takimi jak naruszenie wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego obowiązujących w konkretnym wypadku.

Jeżeli doszło do takiego błędu medycznego, to odszkodowanie obejmuje wszystkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi przez lekarzy, szpitale czy inne placówki medyczne. Poszkodowany może żądać:

Nasza Kancelaria specjalizuje się od wielu lat w dochodzeniu roszczeń w sprawach szeroko rozumianych błędów medycznych. Zajmujemy się dochodzeniem zadośćuczynienia, odszkodowania, renty, a także ustalenia odpowiedzialności na przyszłość. Reprezentujemy Naszych Klientów przed Sądami Powszechnymi, Okręgowymi Sądami Lekarskimi, Naczelnym Sądem Lekarskim oraz Wojewódzkimi Komisjami ds orzekania o zdarzeniach medycznych. Na wszystkie zagadnienia z gałęzi prawa medycznego patrzymy kompleksowo i całościowy przy jednoczesnym indywidualnym podejściu do każdego Klienta. Współpracujemy z zespołem lekarzy specjalistów, co dodatkowo umożliwia nam lepsze i bardziej szczegółowe poznanie zagadnień medycznych i zrozumienie zawiłej terminologii medycznej.


Nasza Kancelaria oferuje pomoc w:

W ramach powyższego Kancelaria proponuje:

Przy czym istotne jest, że najczęściej odszkodowanie oraz zadośćuczynienie nie tylko należne jest ofierze błędu ale również jego najbliższym (rodzicom, rodzeństwu, dzieciom i żonie).

Nasz wyspecjalizowany zespół adwokatów i radców prawnych zapewni pomoc w przygotowaniu dokumentacji medycznej, zebraniu materiału dowodowego, konsultacji lekarskiej niezbędnej do oceny czy wystąpił błąd w sztuce lekarskiej, weryfikacji dokumentacji zgromadzonej przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

KONTAKT

Kancelarie Prawne CLS

ul Sienkiewicza 22 III piętro, 15-092 Białystok

tel:   85 811 00 73


Oddział:

Kancelarie Prawne CLS

ul. Fabryczna 3 A lok 113, Zambrów

tel 536 94 62 81


infolinia: 801 014 122

www.kancelariecls.pl

biuro@kancelariecls.pl