Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Pomoc Prawna » Podział majątku
Podział majątku

Nasza kancelaria w szczegółach zadba o właściwy podział majątku wspólnego.


Prowadzimy sprawy zarówno w drodze mediacji jak i spraw sądowych.


Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), prowadząca do gromadzenia wspólnego majątku.

Podziału majątku wspólnego można dokonać wyłącznie po ustaniu wspólności majątkowej. A więc po orzeczeniu rozwodu, separacji lub w trakcie małżeństwa na mocy umowy o rozdzielnosci majątkowej lub orzeczenia sądu. Ustawodawca przewidział kilka sposobów podziału majątku.


Po pierwsze poprzez sporządzenie umowy, której przedmiotem będzie podział majątku wspólnego. Jeżeli w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość, wówczas umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Ten sposób podziału jest możliwy jedynie w sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni co do podziału.


Kolejnym sposobem jest wniesienie pozwu do Sądu o podział majątku wspólnego. Wówczas, każda ze stron będzie mogła przedstawić swój plan podziału majątku. Jeżeli małżonkowie mają odmienne zdania co do podziału, wówczas wszelkie spory rozstrzyga sąd.


Jedną z możliwości podziału majątku jest również przeprowadzenie mediacji. W przypadku braku porozumienia co do podziału, mediacja daje szansę wypracowania odpowiedniego rozwiązania. Podczas niej w obecności mediatora strony będą mogły uzgodnić szczegóły podziału majątku wspólnego zadowalające obie strony. Ponadto, mediacja jest dużo szybszym i tańszym sposobem, niż postępowanie sądowe.ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ KANCELARIĄ, W KTÓREJ OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PROFESJONALNĄ POMOC I ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE PYTANIA W TEJ SPRAWIE