Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Pomoc Prawna » Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania
Odszkodowania

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne za szkodę wyrządzoną poszkodowanemu. Wyróżnia się szkody osobowe, majątkowe i komunikacyjne. Zgodnie z art. 444 KC ze szkodą osobową mamy do czynienia w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. W tym wypadku naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Świadczenia te są uzależnione od rozmiaru szkody wyrządzonej danej osobie. Odszkodowanie należne jest nie tylko za uszkodzenie ciała (np złamane kości, blizny) jako % uszczerbku na zdrowiu, ale także m.in. za konieczność przekwalifikowania. Profesjonalna pomoc radcy prawnego lub adwokata umożliwi dochodzenie wszelkich roszczeń przysługujących poszkodowanemu. Odszkodowanie za szkody majątkowe przysługuje za zniszczenie lub uszkodzenie mienia, np. wskutek pożaru, a także za posadowienie na działce urządzeń przesyłowych bez zgody właściciela. Szkody komunikacyjne przejawiają się zarówno w sferze osobowej jak i majątkowej poszkodowanego. Dochodzenie odszkodowania z pomocą radcy prawnego/adwokata jest celowe ze względu na znaczny stopień trudności spraw tego typu.


data publikacji: 2020-01-03 12:56:32