Nasza Kancelaria specjalizuje się w zakresie prawa spadkowego

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, które to ustanawia reguły związane z rozporządzaniem majątkiem na wypadek śmierci. Wtedy to dorobek całego naszego życia trafi w czyjeś ręce. Warto więc wiedzieć jak skutecznie rozporządzić swoim majątkiem.


Doradzamy jak samodzielnie sporządzić i zmienić testament albo jak skutecznie wydziedziczyć krewnych, którym nie chcemy przekazać swojego dorobku. Wyjaśniamy jak dokonać zapisów oraz poleceń testamentowych. Pomoc dobrego prawnika jest szczególnie pożądana w sprawach, których przedmiotem jest badanie ważności czy wykładni testamentu oraz wad oświadczenia woli testatora.


Udzielamy pomocy prawnej dotyczącej ustalania kręgu spadkobierców ustawowych. W polskim prawie spadkowym, podobnie jak w innych systemach prawnych, dziedziczenie z ustawy ma miejsce tylko wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu ani nie powołał spadkobiercy, albo gdy żadna z osób, które zostały powołane nie może lub nie chce być spadkobiercą. Krąg osób powołanych do dziedziczenia ustawowego jest wyznaczony poprzez związki rodzinne takie jak: małżeństwo, pokrewieństwo, przysposobienie.


Ponadto reprezentujemy spadkobierców w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku. Oferujemy także pomoc prawną przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku. Fachowo przeprowadzamy sprawy o dział spadku, w tym dział ze zniesieniem współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku.


Spadkobiercy nierzadko nie są zadowoleni ze spadku, który im przypadł ze względu na pozostawione długi spadkowe oraz długi spadkodawcy. Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w zakresie ustalania zakresu odpowiedzialności za wszelkie długi spadkowe.


Wyspecjalizowany zespół adwokatów i radców prawnych skutecznie chroni interesy najbliższej rodziny- zstępnych, małżonka a także rodziców spadkodawcy, jeżeli zostali oni pominięci przy dziedziczeniu. W takim przypadku prowadzimy postępowania sądowe o zachowek, który przysługuje, jeśli osoba uprawniona do zachowku nie otrzymała jakiejkolwiek korzyści majątkowej, nie została powołana do dziedziczenia jako spadkobierca, nie został ustanowiony na jej rzecz zapis czy polecenie albo nie otrzymała darowizny.


Na gruncie prawa spadkowego nie tylko doradzamy, ale również pomagamy rozwiązywać spory, które bardzo często pojawiają się w przypadku podziału masy spadkowej między uprawnionymi. Podejmujemy się negocjacji oraz doprowadzenia do ugody pomiędzy zwaśnionymi uczestnikami.

KONTAKT

Kancelarie Prawne CLS

ul Sienkiewicza 22 III piętro, 15-092 Białystok

tel:   85 811 00 73


Oddział:

Kancelarie Prawne CLS

ul. Fabryczna 3 A lok 113, Zambrów

tel 536 94 62 81


infolinia: 801 014 122

www.kancelariecls.pl

biuro@kancelariecls.pl