Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

News
ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA W SAMOCHODZIE SPRAWCY WYADKU
Poszkodowanym według art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba pod warunkiem, że są one bezpośrednim skutkiem zdarzenia.
UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY
W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.Szkoda osobowa

CLS  Centrum Likwidacji Szkód - Pierwsze Niezależne Centrum Likwidacji Szkód


Głównym celem Centrum Likwidacji Szkód CLS jest dochodzenie odszkodowań z OC sprawcy wypadku. W takich przypadkach Towarzystwa Ubezpieczeniowe zobowiązane są do naprawienia szkody poprzez wypłatę stosownych świadczeń odszkodowawczych.


Świadczenia te są uzależnione od rozmiaru szkody wyrządzonej danej osobie. Odszkodowanie należne są nie tylko za uszkodzenie ciała (np złamane kości, blizny) jako % uszczerbku na zdrowiu  ale także za:

     - pokrycie kosztów leczenia

     - zadośćuczynienie za doznaną szkodę (np.: ból, cierpienie, poczucie krzywdy itp.),

     - straty finansowe (np.: utrata zdolności zarobkowej, przekwalifikowanie się, koszty dojazdów do                    placówek medycznych itp)

     - renta odszkodowawcza (np.: z tytułu zwiększonych potrzeb itp),

     - odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej,


Prowadzimy także sprawy szkód osobowych z tytułu: 

  • Ubezpieczeń Grupowych
  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów
  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w życiu prywatnym
  • Ubezpieczeń na Życie

 

Aby skutecznie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne należy dokładnie przeanalizować całą dokumentację medyczną w danej sprawie oraz sytuację osoby poszkodowanej.


W związku z powyższym proszę o wypełnienie poniższego formularza lub kontakt z nami.Oprogramowanie:choruzy.pl © 2011