Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

News
ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA W SAMOCHODZIE SPRAWCY WYADKU
Poszkodowanym według art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba pod warunkiem, że są one bezpośrednim skutkiem zdarzenia.
UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY
W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.
Poszkodowanym według art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba pod warunkiem, że są one bezpośrednim skutkiem zdarzenia.
data publikacji: 2015-03-30 02:08:19
W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.
data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

 W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.

data publikacji: 2015-03-25 00:05:14
Szeroko pojęta medycyna, którą można nazwać sztuką leczenia chorych, w swoim założeniu ma służyć człowiekowi – leczyć go, zapobiegać powikłaniom i innym chorobom, a także szybko reagować i .......
data publikacji: 2012-02-04 09:14:38
Czy zmiany w ustawie o lekach refundowanych są korzystniejsze dla chorych? czy obecna walka lekarzy i aptekarzy z rządem sprzyja osobom wykupującym leki na recepty?
data publikacji: 2012-01-18 19:08:40
Klienci mają trzy lata na dochodzenie zwrotu kosztów za samochód zastępczy. Ubezpieczyciel, który odmawiał pokrycia należności za auto zastępcze, zapłaci odsetki za zwłokę.
data publikacji: 2011-11-29 11:44:33
Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy dotyczące zasad ustalania odszkodowania za niepożądane zdarzenia medyczne. Pod uwagę będą brane m.in. stopień pogorszenia zdrowia, uszkodzenia ciała oraz niemożność wykonywania pracy.
data publikacji: 2011-11-13 15:01:09
Każda osoba która była uczestnikiem wypadku może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub też od samego sprawcy. 
data publikacji: 2011-11-13 14:26:39
Czas na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych do zakładów ubezpieczeń mamy 3 lata jeżeli nie było prowadzone postępowanie karne albo lat 20 (najpóźniej do roku 1997) jeżeli było prowadzone postępowanie karne wobec sprawcy zdarzenia.
data publikacji: 2011-10-28 12:09:30
W chwili obecnej górną granicą odszkodowania z OC sprawcy za szkody osobowe jest kwota 2,5 mln  Euro. Natomiast od 11 czerwca 2012 roku kwota ta zostanie podwyższona do 5 mln Euro. Wynika to z obowiązku dopasowania prawa polskiego do prawa unijnego.
data publikacji: 2011-10-20 15:54:31
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego względem poszkodowanego który jest równocześnie współwłaścicielem pojazdu 
data publikacji: 2011-10-20 15:40:17
Osoba, która spowodowała wypadek komunikacyjny i w procesie karnym nakazano jej naprawienie szkody, może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconego świadczenia z polisy OC.
data publikacji: 2011-04-06 10:27:44
Właśnie uruchomiliśmy nasz nowy serwis internetowy. Mamy nadzieję, że jego nowa szata graficzna przypadnie Państwu do gustu.
data publikacji: 2011-04-05 11:18:46
Oprogramowanie:choruzy.pl © 2011