Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

News
ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA W SAMOCHODZIE SPRAWCY WYADKU
Poszkodowanym według art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba pod warunkiem, że są one bezpośrednim skutkiem zdarzenia.
UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY
W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.


Towarzystwa Ubezpieczeniowe Komunikacyjne i Majątkowe z siedzibą w Polsce:

1. TUiR ALLIANZ Polska S.A.
02-685 Warszawa 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
tel.:             (48) (22) 567-40-00       
faks: (48) (22) 567-40-40 
infolinia:             0 801 10 20 30       
www.allianz.pl


2. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
  
ul. Domaniewska 44 
02-672 Warszawa   
tel.:             (48) (22) 557-49-12       
faks: (48) (22) 557-49-22 
infolinia:             0 801 888 444       
www.aviva.pl


3. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  
Budynek WTT 
00-867 Warszawa 
ul. Chłodna 51 
tel.:             (48) (22) 555-00-50       
faks: (48) (22) 555-00-52 
www.axa.pl


4. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group  
01-793 Warszawa 
ul. Rydygiera 21A 
tel.:             (48) (22) 544-14-00      , 544-14-70 (71), 
faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74 
http://www.benefia.pl/BenefiaMajatek/Index.html


5. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
00-963 Warszawa 
ul. Ks. I. Skorupki 5,  
tel.              (022) 444 70 01       
Fax (022) 444 70 02 
www.breubezpieczenia.pl


6. BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A
Plac Andersa 5 
61-894 Poznań 
www.bzwbkaviva.pl


7. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group  
02-342 Warszawa 
Al. Jerozolimskie 162 
tel.:             (48) (22) 501-60-00       
faks: (48) (22) 501-60-01 
www.compensa.com.pl


8. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
00-519 Warszawa 
ul. Wspólna 25  
tel.:             (48) (22) 453 00 00       
faks: (48) (22) 453 00 09 
www.das.pl


9. STU ERGO HESTIA S.A.
81-731 Sopot 
ul. Hestii 1  
tel.:             (48) (58) 555-60-00       
faks: (48) (58) 555-60-01 
infolinia:             0 801 107 107       
www.hestia.pl


10. TU EULER HERMES S.A.
02-672 Warszawa 
ul. Domaniewska 50 B  
tel.:             (48) (22) 385-46-55       
faks: (48) (22) 385-48-80 
www.eulerhermes.pl


11. TU EUROPA S.A.
53-333 Wrocław 
ul. Powstańców Śląskich 2-4 
tel.:             (48) (71) 33-41-700       
faks: (48) (71) 33-41-707 
http://www.tueuropa.pl/


12. GENERALI TU S.A.  
02-676 Warszawa 
ul. Postępu 15B  
tel.:             (48) (22) 543-05-00       
faks: (48) (22) 543-08-97, 543-08-94 
infolinia:             0 801 343 343       
www.generali.pl13. HDI Asekuracja TU S.A.
02-304 Warszawa 
ul. Al. Jerozolimskie 133 A 
tel.:             (48) (22) 44-98-000                  (22) 44-99-000        
faks: (48) (22) 44-98-001 
www.hdi-asekuracja.pl


14. TU INTER POLSKA S.A.
Kopernik Office Buildings 
02-486 Warszawa   
Al. Jerozolimskie 172   
tel.:             (48) (22) 333-75-00       
faks: (48) (22) 333-75-01 
www.interpolska.pl


15. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
00-668 Warszawa 
ul. Noakowskiego 22  
tel.:             (48) (22) 537-68-00       do (03) 
faks: (48) (22) 537-68-04(5) 
http://www.interrisk.pl/


16. KUKE S.A.
00-121 Warszawa 
ul. Sienna 39  
tel.:             (48) (22) 356 83 00       
faks: (48) (22) 313 01 20 
Infolinia:             801 80 58 53      ; 801 80 KUKE 
www.kuke.com.pl


17. LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
02-676 Warszawa 
ul Postępu 15 
tel.:             (48) (22) 444-44-44       
faks: (48) (22) 444-44-01 
www.link4.com.pl


18. Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA 
81-319 Gdynia 
ul. Śląska 21 
tel.:             (48) (58) 627 59 90       
faks: (48) (58) 627 59 95   


19. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
81-731 Sopot 
ul. Hestii 1  
tel.:             (48) (58) 555-63-04       
faks: (48) (58) 555-63-02 
infolinia:             0 801 107 108       
www.mtu.pl


20. TUiR PARTNER S.A. 

ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa   
tel.:             (48) (22) 534-56-00       
faks: (48) (22) 534-56-15 
e-mail: partner@partner.com.pl  

21. Polski Związek Motorowy TU S.A. Vienna Insurance Group
  
02-342 Warszawa 
Al. Jerozolimskie 162A  
tel.:             (48) (22) 501-68-50      , 501-68-58 
faks: (48) (22) 501-68-51 
http://www.pzmtu.pl


22. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
00-876 Warszawa 
Ul. Ogrodowa 58  
tel.:             (48) (22) 58-26-300       do 304 
faks: (48) (22) 58 26 305 - 306 
box@ptu.pl
www.ptu.pl


23. PZU S.A.
00-133 Warszawa 
Al. Jana Pawła II 24  
tel.:             (48) (22) 582-21-00      , 582-28-60, 582-28-62 
faks: (48) (22) 582-28-81, 582-28-61, 582-28-11 
wwww.pzu.pl/pzusa


24. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31 
01-208 Warszawa   
tel.:             (48) (22) 50-56-100       
faks: (48) (22) 50-56-101 
infolinia:             0801 188 160       
www.signal-iduna.pl


25. UNIQA TU S.A
90-520 Łódź 
ul. Gdańska 132 
tel.:             (48) (42) 63-44-700      , 63-44-705, 63-44-706 
faks: (48) (42) 63-77-687, 63-77-430 
www.uniqa.pl


26. TUiR WARTA S.A.
00-805 Warszawa 
ul. Chmielna 85/87 
tel.:             (48) (22) 581-01-00      , 581-09-00 
faks: (48) (22) 581-13-74(5) 
infolinia:             0 801 308 308       
www.warta.pl


 

II. Zakłady działające w formie TUW


1. Concordia Polska TUW
61-119 Poznań 
ul. Św. Michała 43  
tel.:             (48) (61) 858-48-00       
faks: (48) (61) 858-48-01, 858-48-00 
faks: (48) (61) 856-25-13, 858-48-01 
www.grupaconcordia.pl.pl


2. TUW CUPRUM
59-301 Lubin 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 
tel.:             (0-76) 7 277 400       (401) 
faks: (0-76) 7 277 400 
www.tuw-cuprum.pl


3. POCZTOWE TUW
02-672 Warszawa 
ul. Domaniewska 50A 
dom ALFA 
tel.:             (48) (22) 670-42-99       
fax. (48) (22) 670-43-34 
www.tuwpocztowe.pl  


4. TUW SKOK
81-743 Sopot 
ul. Władysława IV 22  
tel.:             (48) (58) 550-97-30      , 550-97-35, 551-36-28 
faks: (48) (58) 550-97-31 
www.skok.pl


5. TUW TUW
02-793 Warszawa 
ul. Raabego 13  
tel.:             (48) (22) 649-73-87       
faks: (48) (22) 649-73-89 
www.tuw.pl


6. TUW TUZ
ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa   
tel.:             (48) (22) 534-56-00       
faks: (48) (22) 534-56-15 
www.tuz.pl  III. Zakład ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji)


1. Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.

01-612 Warszawa 
ul. Bytomska 4 
tel.:             (48) (22) 833-45-16      , 832-02-63 
faks: (48) (22) 833-02-18 
www.ptr.com.plTowarzystwa Ubezpieczeniowe na Życie


1. AEGON TU na Życie S.A.
02-675 Warszawa 
ul. Wołoska 5  
tel.:             (48) (22) 451-19-81       
faks: (48) (22) 451-19-99 
infolinia:             0 801 300 900       
www.aegon.pl


2. TU ALLIANZ Życie Polska S.A.
02-685 Warszawa 
ul. Rodziny Hiszpańskich 1  
tel.:             (48) (22) 529-40-00      , 529-48-72(3) 
faks: (48) (22) 529-40-40, 529-40-29 
infolinia:             0 801 10 20 30       
www.allianz.pl 


3. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 
ul. Domaniewska 44 
02-672 Warszawa   
tel.:             (48) (22) 557-40-50       
faks: (48) (22) 557-40-75 
infolinia:             0 801 888 444       
www.aviva.pl 

4. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
Budynek WTT 
00-867 Warszawa 
ul. Chłodna 51  
tel.:            (48) (22) 555-00-50       
faks: (48) (22) 555-00-52 
www.axa-polska.pl


5. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
  
01-793 Warszawa 
ul. Rydygiera 21 
tel.:             (48) (22) 544-14-00      , 544-14-01, 544-14-70 
faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74 
http://www.benefia.pl/BenefiaZycie/Index.html 


6. BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A

Plac Andersa 5 
61-894 Poznań 
www.bzwbkaviva.pl


7. TU na Życie CARDIF Polska S.A.
00-073 Warszawa  
Pl. Piłsudskiego 2 
tel.:             (48) (22) 52-90-123       
faks: (48) (22) 52-90-111 
infolinia:             (22) 529-18-88       
www.cardif.pl


8. Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa 
Al. Jerozolimskie 162  
tel.:             (48) (22) 501-60-00       
faks: (48) (22) 501-60-01 
infolinia:             0 801 12 00 00       
www.compensazycie.com.pl


9. WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A.

61-119 Poznań 
ul. Św. Michała 43  
tel.:            (48) (61) 858-48-00       
faks: (48) (61) 858-48-01 
www.grupaconcordia.pl

10. STU na Życie ERGO HESTIA S.A.

81-731 Sopot 
ul. Hestii 1 
tel.:            (48) (58) 555-60-00       
faks: (48) (58) 555-60-01 
infolinia:             0 801 107 107&nbs