Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Pomoc Prawna » Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania
Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Na mocy art. 47 KRO małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową. Zawarcie takiej umowy jest możliwe także przed zawarciem małżeństwa. „W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.”(art. 51 KRO). Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem. Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, a także wraz z orzeczeniem separacji i rozwodu. Zgodnie z art. 52 KRO każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać ustanowienia rozdzielności przez sąd. Sądowego ustanowienia tego ustroju majątkowego może żądać również wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w ustawie. Istnieje również możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Ustrój ten polega na tym, że w razie ustania małżeństwa osoba, której dorobek byłby niższy może żądać wyrównania dorobków. Radca prawny/adwokat doradzi, który rodzaj rozdzielności jest korzystniejszy w danej sytuacji a także pomoże sporządzić odpowiednie pisma.

data publikacji: 2020-01-13 10:00:01