Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Aktualności
Aktualności
UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy. Powszechną praktyką Towarzystw Ubezpieczeniowych jest, iż kwota odszkodowania jest równa  wysokości kosztów naprawy pojazdu. Natomiast, zgodnie z art. 361 § 2 k.c., który stanowi iż, po stronie zobowiązanego występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody, Towarzystwa Ubezpieczeniowe powinny wypłacać odszkodowania, które  uwzględniają wszystkie czynniki odzwierciedlające faktycznie poniesioną szkodę.

Jak wiadomo, wartość samochodu osobowego, czy innego pojazdu na rynku wtórnym zależy od kilku elementów, również od tego czy jest bezwypadkowy. Zatem właściciel pojazdu uczestniczącego w  kolizji, czy wypadku drogowym, który nie jest sprawcą ponosi również szkodę w postaci utraty wartości handlowej pojazdu.

Czym jest zatem utrata wartości handlowej pojazdu z tytułu wystąpienia uszkodzenia o charakterze kolizyjnym.Zgodnie z instrukcja określania rynkowego ubytku wartości pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku jest to:  różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością ustaloną w tym samym stanie warunków rynkowych z uwzględnieniem naprawy powypadkowej wykonanej prawidłowo, zgodnie z technologią zalecaną przez producenta, w stacji napraw spełniając jej wymagania techniczne i kadrowe do wykonania takich prac.

Dochodzenie roszczeń związanych z utratą wartości rynkowej pojazdu z polisy OC sprawcy stało się dla poszkodowanych dużo prostsze po wydaniu przez Sąd Najwyższy Uchwały z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01, OSNC2002/5/57). W przedmiotowej uchwale Sąd najwyższy stwierdza, iż „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicę między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie".

 Pomimo, iż od powyższej uchwały upłynęło już14 lat Towarzystwa Ubezpieczeniowe stosują się do niej niezwykle rzadko, tym samym świadomie zaniżając należne odszkodowanie.  Brak norm prawnych regulujących to zagadnienie dodatkowo pogłębia  problem. Towarzystwa Ubezpieczeniowe powołują się na dokumenty, które nie mają mocy prawnej.

W celu ułatwienia oszacowania wysokości roszczenia Stowarzyszenie Rzeczoznawców  Samochodowych EKSPERTMOT opracowało Instrukcję Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów. Nie każdy pojazd po kolizji, traci bowiem wartość handlową, dlatego instrukcja zawiera przesłanki, do jej oszacowania. Wg rzeczoznawców odszkodowania z  tytułu utraty wartości handlowej mogą domagać się właściciele pojazdów, których:

-        w chwili kolizji pojazd  nie był starszy niż 6lat,

-       było to pierwsze uszkodzenie pojazdu o charakterze kolizyjnym,

-       uszkodzone są takie elementy pojazdu, których naprawa jest technicznie i  ekonomicznie zasadna,

uszkodzone zostały elementy: lakierowane, metalowe elementy nadwozia, rama pojazdu

Należy jednak wskazać, iż powyższa instrukcja jest jedynie dokumentem pomocniczym, i rzeczoznawcy  wydając opinię powinni rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Niezależnie od tego jak długo pojazd był eksploatowany oraz jakie elementy uległy uszkodzeniu, należy zbadać, czy faktycznie doszło do utraty wartości rynkowej pojazdu.  Jeżeli wartość samochodu uczestniczącego w kolizji, po naprawie uległa zmniejszeniu niezależnie od powyższych czynników,Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie


data publikacji: 2015-03-25 00:03:03