Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Pomoc Prawna » Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania
Podział majątku wspólnego

Na mocy art. 35 KRO „W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.”. Według art. 48 KRO cytowany przepis ma zastosowanie także do wspólności majątkowej umownej. Potrzeba podziału majątku wspólnego pojawia się w razie zniesienia ustawowej lub umownej wspólności po orzeczeniu rozwodu, separacji jak również w czasie trwania związku małżeńskiego. Istnieją dwie możliwości podziału majątku: sądowy i notarialny. W razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa stanowi inaczej. Z ważnych powodów małżonek może domagać się ustalenia innych udziałów w majątku wspólnym. Profesjonalny pełnomocnik, radca prawny lub adwokat, pomoże ustalić składniki majątku wspólnego, udział każdej ze stron a także sporządzić odpowiednie pisma. Zarówno radcowie prawni jak i adwokaci zachęcają do przygotowania zgodnej propozycji podziału majątku, co znacznie skraca postępowanie.
Koszty sądowe: opłata stała w kwocie 1000 zł, 300 zł gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku .

data publikacji: 2020-01-12 22:04:55