Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Aktualności
Aktualności
PRZESŁUCHANIE OSOBY MAŁOLETNIEJ W POSTEPOWANIU CYWILNYM

Zgodnie z obowiązujacymi przepisami w postepowaniu cywilnym istnieją dwie możliwości pozwalające Sądowi na uzyskanie informacji od dziecka. Mianowicie jest to przesłuchanie dziecka w charakterze świadka lub wysłuchanie dziecka, jako osoby której dotyczy postępowanie.

Przesłuchanie świadka, jest jednym z dowodów w sprawie. Przepisy kodeksu postepowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) nie wskazują dolnej lub górnej granicy wieku, która stałaby na przeszkodzie przesłuchania osoby w charakterze świadka. Należy zatem uznać, iż świadkiem może być również osoba maloletnia, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.

Jedynym z ograniczenień w przesłuchaniu dziecka są sprawy małżeńskie (np. rozwód, separacja). Zgodnie bowiem z art. 430 k.p.c. małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron (dzieci, wnuki itd.), którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków. Jest to bezwzgędy zakaz przesłuchania małoletnich. Ozancz to, iż nawet za zgodą osób wymienionych w przepisie, zgodą stron lub zgodą sądu, powyższy zakaz nie może być uchylony.

Innym, ale oczywistym ograniczeniem w wykorzystywaniu w postępowaniu cywilnym zeznań dzieci, jest przewidziana w Kodeksie postępowania cywilnego materialna przesłanka zdolności do spostrzegania oraz komunikowania swoich spostrzeżeń (art. 290k.p.c.). Osoby, które takiej zdolności nie mają (np. małe dzieci) nie mogą być świadkami.

Oprócz przesłuchania dziecka w charakterze świadka istnieje instytucja wysłuchania dziecka. Zgodnie z art. 2161§ 1 k.p.c., w sprawach dotyczących osoby małoletniego, sąd, przed wydaniem wyroku, wysłucha dziecko, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości na to pozwoli. Ponadto, należy zaznaczyć, iż wysłuchanie dziecka w przeciwieństwie do przesłuchania odbywa się poza salą posiedzeń sądowych - zgodnie z art. 2161§ 1 k.p.c.

Nierzadko w sprawach o rozwód lub o separację zapadają rozstrzygnięcia dotyczące małoletnich dzieci stron np. władza rodzicielska i kontakty z dziećmi, alimenty (art. 58 KRO i art. 4451 KPC). W powyższej sytuacji Sąd może skorzystać z instytucji wysłuchania dziecka stron, jeżeli ma ono wystarczające rozeznanie. Powinność wysłuchania dziecka podkreślił także Sąd Najwyższy, który stwierdził, że „kierując się celowością, przy uwzględnieniu stopnia dojrzałości małoletniego oraz charakteru sprawy opiekuńczej, właściwy sąd powinien zapoznać się ze stanowiskiem tego małoletniego, mając na względzie jego dobro” (postanowienie Sądu Najwyższego z 15 grudnia 1998 r., I CKN 1122/98, OSN 1999 Nr 6, poz. 119)

Należy jednak podkreślić, iż wysłuchanie dziecka nie stanowi dowodu. Natomiast do oświadczeń małoletnich dzieci złożonych w trybie wysłuchania ma zastosowanie ogólna zasada obowiązku dawania wyjaśnień zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek a także dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami.

Podsumowując dziecko w postepowaniu cywilnym może być przesłuchane w charaterze świadka, bądź też wysłuchane jako osoba, której dotyczy postępowanie.


data publikacji: 2016-01-12 23:28:19