Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Aktualności
Aktualności
Fotoradary, wnioski do Sądu od Straży Miejskiej i ich nieważność

Wyrok Sądu Najwyższego -PRECEDENSOWY- w sprawie postępowania Straży Miejskiej dotyczących spraw fotoradarowych, zmusił ten organ do zmiany dotychczasowej praktyki. SN uznał, że SM nie ma na tyle umocowania aby kierować wnioski do sądu o ukaranie właściciela lub posiadacza pojazdu, który nie chce wskazać kierowcy pojazdu w momencie popełnienia wykroczenia.

Co zatem może robić Straż Miejska?

Ta formacja może nakładać mandaty, rozstawiać fotoradary ale nie może występować z wnioskiem do Sądu o ukaranie właściciela pojazdu. Te czynności należą do Policji, która to w chwili obecnej otrzymuje już od Straży Miejskiej komplet dokumentacji do wystąpienia do Sądu.

Sprawa powinna się bardziej skomplikować, ponieważ Sądy nie powinny karać osób które nie popełniły wykroczenia a jedynie są posiadaczami pojazdów.

Zarówno Straż Miejska jak i Główny Inspektor Transportu Drogowego w kierowanych pismach, informują że można przyjąć mandat za niewskazanie sprawcy wykroczenia. Jestto wymuszanie na właścicielu złamania prawa tzn wskazania osoby która niepopełniła przestępstwa.

 

Otóż, zgodniez Art. 1. § 2. Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114) Nie popełnia wykroczeniasprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w Art. 97 mówi:

§ 1. W postępowaniumandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony donakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

1) schwytano sprawcę wykroczeniana gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

2) stwierdzi popełnienie wykroczenianaocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcyczynu,

3) stwierdzi popełnienie wykroczeniaza pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, asprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i niezachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu…

 

W związku z powyższym trudno wskazać „fikcyjną osobę” sprawcywykroczenia, ponieważ na takiej osobie ciążyłaby odpowiedzialność karna za składaniefałszywych zeznań.

(komentarz) Grzegorz Ignatowicz


data publikacji: 2014-03-21 09:27:15